top of page

Øst Kaffekompani

Øst Kaffekompani AS Etbl 2018 er et kaffebrenneri lokalisert ved Brohodet i Fredrikstad. Her brenner de og pakker kaffe fra alle verdenshjørner. På Øst Kaffekompani er de opptatt av at kaffen skal være av god kvalitet, og velger derfor å kjøpe kaffe fra småskala bønder.

Bli bedre kjent med

Øst Kaffekompani

Øst Kaffekompani AS ble etablert i 2018 av Nøisom. Dette var muligens fylkets første kaffebrenneri. I løpet av første leveår forsøkte de ut flere ulike former for kaffe. Det å drive småskala kaffebrenneri viste seg å være mer arbeidsintensivt enn å brygge øl i større volum. Året etter inngikk derfor Fasvo AS et samarbeid med Øst Kaffekompani, der Fasvo stod for pakking og distribusjon. Fasvo så at dette samarbeidet ga både varierte og spennende oppgaver for sine ansatte. Dette ga mulighet til å skape flere tilrettelagte arbeidsplasser for de som av ulike årsaker ikke kan delta i det ordinære arbeidslivet. I januar 2021 overtok derfor Fasvo merkenavnet Øst Kaffekompani, og står i dag for alt fra brenning, pakking og distribusjon, nettsider og markedsføring. 


Kaffen til Øst Kaffekompani skal være av god kvalitet, og kommer derfor fra småskala bønder. De er dermed med på å støtte lokalmiljøet og landbruket i de regionene kaffen kommer fra. Bønnene har ulik smak og karaktertrekk avhengig av hvor plantasjene ligger.


Øst Kaffekompani ønsker å være Fredrikstads førstevalg når det kommer til kaffe, samtidig som de skal skape faglig og personlig mestring, yrkesstolthet og arbeidsglede. De jobber for å tilrettelegge for et mangfoldig arbeidsliv med rom for alle med byens kanskje beste kaffe «brent på brua».


Øst Kaffekompani tilbyr kaffe både til bedrifter og til privatpersoner. Som bedriftskunde kan man inngå abonnement på kaffen avhengig av ønsket type, mengde og hyppighet. Som privatkunde får man kjøpt kaffen i flere utsalg i Nedre Glommaregion. Ønsker du å være grossist – ta gjerne kontakt med dem for en prat.

Du liker kanskje også...

bottom of page