top of page

Østfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune


Matproduksjonen og næringsmiddelindustrien i Østfold er blant de største i landet vårt. Fylket har de beste naturgitte og klimamessige forutsetninger for en stor produksjon av høy kvalitet. Dyktige og kompetente bønder, mange solide bedrifter som står for foredling samt kort vei til marked er viktige konkurransefaktorer.


Fylkeskommunen ser at matproduksjonen «fra jord til bord» er en av bærebjelkene i Østfoldsamfunnet, derfor vil vi fortsatt fremme både små og store bedrifter som utvikler lokalmat og -drikke. Vi skal gjøre vårt for at flere får øynene opp for alt det gode som kommer fra Østfold, som vi har gjort hele veien, også gjennom Guldkorn


Kontakt: Seksjon for Næring og klima v/Camilla Winterseth og Torstein Maugesten

Bli bedre kjent med

Østfold fylkeskommune

Østfold er gull


I Østfold har vi lang og stolt tradisjon innen matproduksjon, og her har tiden på ingen måte stått stille.

Østfold har naturgitte og klimamessige forutsetninger for en stor produksjon. Dyktige og kompetente bønder, mange solide bedrifter som står for foredling samt kort vei til marked er viktige konkurransefaktorer.


Vi trenger møteplasser som styrker næringene. Guldkorn bidrar til å gi bransjen den anerkjennelsen og oppmerksomheten den fortjener, og det skal vi i fylkeskommunen bidra til.

Da Guldkorn ble etablert i 2013 ble Østfold fylkeskommune med som støttespiller, og det er vi fortsatt. Og stolte av.


Sindre Martinsen-Evje
Fylkesordfører

Du liker kanskje også...

bottom of page