top of page

Grønt Pakkeri

Takket være eksepsjonelle, naturgitte forhold i Østfold, kan Grønt Pakkeri Øst forsyne markedet med Norske rotgrønnsaker store deler av året.

Bli bedre kjent med

Grønt Pakkeri

Grønt Pakkeri Øst SA ble etablert 14.02.2008 og eies i dag av 60 produsenter i Østfold og Viken. 25-30 produsenter er i dag aktive leverandører til pakkeriet (12 potetprodusenter og 10-15 rotvekstprodusenter). Grønt Pakkeri Øst feiret i 2018 sitt 10 driftsår, blant annet med etableringen av Grønt Pakkeri Øst Kjølelager. 


Grønt Pakkeri Øst er landets hovedpakkeri for rotvekster med ca. 65 prosent andel. Grønt Pakkeri Øst er landets hovedpakkeri for rotvekster med ca. 65 prosent andel. I tillegg til ulike rotvekster pakker vi blant annet nypoteter, rotmiks, betemiks, jordskokk og pepperrot. Grønt Pakkeri Øst er et grossistuavhengig, markedsrettet og miljøfokusert produsentpakkeri med ca. 60 lokale produsenter som medlemmer. Grønt Pakkeri Øst har 22 ansatte (16 årsverk).


Grønt Pakkeri arbeider aktivt for å øke volumene, utvikle stadig bedre og miljøvennligemballasje og produksjonslinjer og sikre topp kvalitet på produktene. For å kunne forsyne pakkeriet med varer over lengre deler av sesongen, har ca. 20 av pakkeriets eiere startet et nytt selskap – GPØ Kjølelager SA. Med kjølelageret blir det bedre forutsetninger for flere produsenter til å produsere og lagre kulturene sine. Sesongen for pakking av egne norske produkter vil bli lenger og behovet for import bli mindre.

Du liker kanskje også...

bottom of page