Gullpakka og Ringstadhavna Gårdsslakteri

Gullpakka AS består av 4 alpakkabønder + 2 medeiere. Alpakkaene hos oss lever et stressfritt liv i flokk ute hele året.  De har selvfølgelig tilgang på hus de kan velge å gå inn i. Criaene(=alpakkababyene) med moren til hun avvenner dem, normalt ved 7-9mnd alder.


Bli bedre kjent med

Gullpakka og Ringstadhavna Gårdsslakteri

Vi ønsker ikke at dyrene skal utsettes for noe form for stress i forkant av slakting, og har derfor valgt å bygge et eget gårdsslakteri fremfor å transportere dyrene til et slakteri. Alpakkaer har vært en husdyrart i over 6000 år for kjøtt og fiber(ull). Inka-indianerne i Sør-Amerika hadde ikke storfe; de hadde lamaer og alpakkaer. Og alpakkakjøtt har fortsatt å være en viktig del av menyen i Peru, Chile og Bolivia siden den gang.


Hvordan er alpakkakjøtt – hva smaker det?

Det omtales som «annet rødt» - det er ikke så mørkt rødt som storfekjøtt, og ikke fullt så lyst som svinekjøtt. Fargemessig noe midt imellom. Alpakkakjøtt er magert, lite kolesterol, høyt i protein og jern. Alpakkakjøtt har en mild smak og tar godt til seg smak fra krydder og tilbehør man ønsker å bruke.


Senvinteren 2021 ble Ringstadhavna Gårdsslakteri godkjent av Mattilsynet for slakting av oppdrettsvilt i hegn (alpakka og lama), nedskjæringsanlegg for oppdrettsvilt og viltbehandlingsanlegg. Dette medfører bl.a. at alt kjøtt blir kontrollert av mattilsynet og stemplet før det forlater slakteriet.

Du liker kanskje også...