top of page

Moss kommune

Med 31.000 daa jordbruksareal og landets beste grønnsaksjord, kan Moss stolt kalle seg en landbrukskommune, med fokus på å hjelpe landbruket å bli så bærekraftig og grønt som mulig.

Bli bedre kjent med

Moss kommune

Moss har med sine vann, naturlandskap og kulturlandskap en unik beliggenhet ved Oslofjorden. På de mange jordene våre dyrkes alt fra korn, poteter, brokkoli, beter og reddiker til gressplen, og vi har økologiske melkekuer. Moss kommune sin visjon er Mangfoldige Moss - skapende, varmere, grønnere. I dette ligger det også at vi forvalter naturen på en god måte, og bidrar til en mest mulig bærekraftig prosess. En økende interesse for kortreiste produkter blant innbyggere, har bidratt til suksessfulle lokale tilbydere av alt fra ost, juice og bakevarer til fisk og kjøtt.

Du liker kanskje også...

bottom of page