Nortura Hærland

Nortura SA Hærland ligger i Indre Østfold Kommune. Bedriften – som ble etablert i 1956 – startet med fjørfekjøtt i 1966 og er nå ledende i Norge innenfor slakting og bearbeiding av hvitt kjøtt.  Bedriften er en hjørnesteinsbedrift i Eidsberg kommune, som har ca 10.000 innbyggere. Våre råvarer kommer fra dyktige bønder i Sør-Norge.

Bli bedre kjent med

Nortura Hærland

I Hærland foredler vi det aller meste av kylling og kalkun under merkevaren Prior, på et anlegg som er betydelig utbygd og modernisert de siste årene. Produktene våre omsettes gjennom dagligvarehandelen, storhusholdning og som råvarer/halvfabrikata til annen næringsmiddelindustri. Det omsettes både ferske og frosne produkter.

Anlegget i Hærland er fortløpende bygd ut etter etableringen i 1956. I 1995 ble det bygd nytt foredlingsanlegg på 5000 m2. I 2005 ble nytt sentrallager tatt i bruk. Sentrallageret har 13.600 m2 til rådighet. I 2012 ble deler av bygget som huser Sentrallageret ombygd til Norfersk – nyetablert bedrift som skjærer og pakker ferskvarer av storfe, svin, sau og lam for Norges-gruppen. I 2013 ble nytt renseanlegg på bedriften ferdig.  I 2012 startet arbeidet med planlegging av slakteri for kylling og kalkun som var ferdig i 2014/-15.

Du liker kanskje også...