top of page

Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune er en av de offentlige aktørene som bidrar til å utvikle landbruket i Østfold i en økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig bærekraftig retning.

Bli bedre kjent med

Viken fylkeskommune

Fylkeskommunen viser vei og forvalter støtteordninger som:

  • rekruttering og kompetanseheving i landbruket

  • regionale tilretteleggingstiltak i landbruket

  • næring og innovasjon i Viken

  • lokalmat og reiseliv

  • innovativ arbeid for jordhelse og karbonbinding i jord og skog


Vi viser hva vi selv vil gjøre i «Landbruksstrategi for Viken fylkeskommune 2021-2030». Fylkeskommunen samarbeider med mange aktører, blant annet Guldkorn, for å fremme landbruk og lokalmatproduksjon.


Snakk med oss!

Du liker kanskje også...

bottom of page