top of page

Personvern for Guldkorn SA - Smak på Østfold

Denne personerklæringen gjelder for Guldkorn SA. Guldkorn SA (organisasjonsnummer 912 164 403) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som Guldkorn SA får gjennom medlemskap, nyhetsbrev, epost, nettsider og sosiale medier. 

Personopplysninger som behandles:
Guldkorn samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort. Informasjon som innhentes er:

 

 • Firmanavn

 • Organisasjonsnummer

 • Kontaktperson

 • Firmaadresse

 • Fakturaadresse

 • Epost

 • Kontonummer

 • Telefonnummer

Hvordan innhentes informasjon?
Guldkorn SA samler inn opplysninger når personer tar kontakt på våre nettsider og andre sosiale medier, gjennom deltagelse i spørreundersøkelser, kurs og aktiviteter, godtar og melder seg på nyhetsbrev eller gjennom direkte kontakt pr. epost. 

Informasjonen som innhentes er:

 • å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester

 • å kunne sende relevant informasjon

 • å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

Det er frivillig å oppgi personopplysninger. Vi gjør deg oppmerksom på at det kan være vanskelig å få informasjon, eller gi deg tilgang til produkter eller tjenester uten personopplysningene. Vi oppretter kontaktinformasjon på bakgrunnen av informasjonen som gis. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss. Vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjepart.

 

Hvordan lagres informasjonen?
Informasjonen lagres i skytjenesten One Drive i Office 365 , faktura programmet Duett, Outlook og i Mailchimp.

Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss på smakpaostfold@guldkorn.no

 

Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter. Guldkorn SA kan ved forespørsler om deltagelse eller i kraft av sin henvisningskompetanse videresende forespørselen eller beskjed til den/de det gjelder. Samtykke gis senere i skjemaet. 

Rettigheter
Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i dine personopplysninger og hvordan disse bruks. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Dersom du mener at Guldkorn SA ikke har overholdt sine plikter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no   

Samtykke:
Samtykke gjøres her.

Kontaktinformasjon
Ann Kristin Andreassen
Telefon 99591916
smakpaostfold@guldkorn.no

 

 

 

 

© 2021 Guldkorn

bottom of page