top of page

Brakte utfordringer og innspill til Statsrådens bord

Regjeringen har lansert et nytt mål for omsetning av lokalmat og- drikke på 25 milliarder innen 2035. Fredag 5. april brakte Guldkorn utvalgte utfordringer og innspill til Statsrådens bord. Anledningen var innspillsmøte i forbindelse med at LMD har startet arbeidet med en «Oppskrift for mer lokalmat», der regjeringen ønsker å vite mer om utfordringer og løsninger - med utgangspunkt i mål om økt produksjon, salg og forbruk av lokalmat.


Guldkorn - Smak på Østfold - Her representert ved Ida Marie Ruud StemmedalenOppskrift for mer lokalmat

Omsetningen av lokalmat var i 2023 på 11,8 mrd. kroner. Det nye omsetningsmålet skal bidra til lokalmatprodusenter og produsentmiljøer i hele landet, legge til rette for suksessfulle generasjonsskifter hos eksisterende lokalmatprodusenter og sikre koblingen mellom råvareproduksjon og ferdig produkt. Ambisjonen videre er vekst i både utvalg, volum, tall på aktører og vekst i verdiskapingen for lokalmat.


For å sikre videre utvikling og vekst på området har Landbruks- og matdepartementet igangsatt arbeidet med å utarbeide en «Oppskrift for mer lokalmat» og fredag 5.april var 20 representanter fra dagligvare, lokalmatnettverk, FoU og fagmiljøer samlet i Oslo til innspillmøte. Møtet ble ledet av landbruks- og matminister Geir Pollestad.


  • Hva er utfordringene for lokalmatnæringa i dag, og hva skal til for å få en positiv utvikling fremover?

  • Hvordan kan man sikre forbrukere i hele landet tilgang til lokal mat og drikke?

  • Hvordan kan virkemiddelapparatet innrettes for å støtte opp under omsetningsmålet?Østfold utfordringer

Guldkorn - Smak på Østfold var tilstede på møtet og ble representert av Ida Marie Ruud Stemmedalen. Ida Marie har jobbet i flere ulike lokalmatprosjekter i Østfold, og var blant annet prosjektleder i forprosjektet "Smak på Østfold"


I møtet trakk hun blant annet frem 2 utvalgte Østfold-utfordringer til statsrådens bord:

  1. Få aktive lokalmatprodusenter i Østfold

  2. Vi ser lite lokalmat i offentlig sektor


Statsråden var tydelig på at innspillene vi har gitt i dag, ikke bare skal bidra til Regjeringens oppskrift, men være vår felles oppskrift som definerer både hva myndigheter skal gjøre, virkemiddelapparatet og produsentene selv.


- For noen er lokalmat kultur, for andre core business, for andre - begge deler. Vi trenger alt!


Guldkorn er glade for at vi fikk muligheten til å komme med innspill og forslag til løsninger i møtet, og følger spent med i det videre arbeidet.Ønske om skriftlige innspill

I tillegg til innspillene som ble gitt på møtet 5. april ønsker LMD også skriftlige innspill. Innspill bes sendt til postmottak@lmd.dep.no innen 3.5.2024 og merkes med «Innspill til oppskrift for mer lokalmat». Det gjøres oppmerksom på at også andre enn de som står på høringslisten kan inn innspill.
コメント


bottom of page