top of page

Unge forbrukere i et bærekraftig matsystem - FATE

Telemarksforskning, Østfold fylkeskommune, Matvalget, Klimato og Guldkorn samarbeider om det nye prosjektet FATE - Fra bevissthet til engasjement: Unge forbrukere i et bærekraftig matsystem. Prosjektet følger unge forbrukere i videregående skole og samarbeider med skolekantiner som skal satse på et mer økologisk og lokalprodusert mattilbud, for å studere hva som skaper bærekraftig engasjement.
Forskere vil få frem unge forbilder

Maten har stor innvirkning på planetens ved og vel. Nå går forskere i gang med å undersøke hvordan ungdom kan være drivkraften til mer natur- og klimavennlige matvarer.


– Vi vet at folk reagerer forskjellig på utfordringer basert på hvordan de ser sitt eget potensial for forbedring. Nå skal vi se nærmere på hvordan kunnskap, verdier og følelser spiller en rolle i å endre unges syn på mat og miljø. Å forstå dette er nøkkelen til forandring, sier seniorforsker Ragnhild Eg i Nofima. Hun leder prosjektet som har fått navnet FATE – From Awareness to Engagement.


Forskerne skal undersøke hvordan ulike tankesett og verdier påvirker ungdoms forhold til natur- og klimautfordringene, og hvilke faktorer som på best mulig måte øker unge forbrukeres bevissthet og engasjement.


Skolekantiner blir levende laboratorium

I Østfold har en rekke skolekantiner allerede byttet ut boller, brus og nudler med grønnsaker, belgfrukter og korn. Med oppstart av FATE skal også nye idéer utforskes, for å uforme aktiviteter og budskap som kan vekke eierskap og engasjement hos elevene.


I en såkalt “living lab” skal elever, kantine- og skolepersonell og lokale matprodusenter tenke på mat på nye måter. Det inkluderer hva man spiser, hvordan det påvirker verden og hvordan man kan jobbe sammen for å skape fremtidens kantiner.


Flere perspektiv skal løftes frem

Forskerne kommer fra ulike fagfelt som matvitenskap, sensorikk, agroøkologi, psykologi, innovasjon og økonomi. De skal samarbeide på tvers av fagfelt og med representanter fra offentlig sektor, den lokale matverdikjeden og elevene selv.

De skal følge elevene fra de er i ferd med å avslutte videregående skole og over til studier, jobb eller militærtjeneste. Hensikten er å forstå hvordan de unges tanker om mat endrer seg over tid, og hva som skal til for å få et sunnere og mer bærekraftig kosthold til å vare.Fakta om prosjektet

FATE - From Awareness to Engagement er et fireårig prosjekt som pågår ut september 2027. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, og ledes av Nofima. Øvrige prosjektpartnere er Telemarksforskning, Østfold fylkeskommune, Matvalget, Klimato og Guldkorn.


Bakgrunn

Matsystemene trenger en omveltning og unge forbrukere kan spille en viktig rolle ved å gå foran som eksempler. Med hele deres voksne liv foran seg har deres matvaner langtidsvirkninger både på planeten og på andre, ungdom er også mer tilbøyelige til å gjøre endringer i kostholdet. FATE søker derfor å forstå hva som best øker unge forbrukeres bevissthet rundt mer klimavennlige matvaner og deres engasjement med bærekraftige matsystemer.


Prosjektet vil også legge til rette for samhandling og samskaping mellom de som har en interesse i kantinetilbudet, inkludert elever, personale og produsenter, for å involvere dem i overgangen og se på nye mulighetsrom.


Mål

FATE har som ambisjon å fremme engasjement og lede unge tankesett i en bærekraftig retning og på den måten bidra til endringer i matsystemene.Guldkorn sin rolle i prosjektet

FATE ser på utfordringen fra flere vinkler i et tverrfaglig samarbeid. Som utgangspunkt vil prosjektet vurdere forskjeller i unge forbrukeres forståelse av bærekraft og matsystemet i Norge ved å studere hvordan tankesettene deres varierer. Dette vil så bli brukt i gjennomføringen av et «living lab» sentrert rundt skolekantiner i Østfold Fylkeskommune, som har politisk besluttet å være i front når det gjelder å fremme sunne og bærekraftige produkter for studentene.


«Living lab» vil eksperimentere med samskaping av kunnskap, aktiviteter og innovasjoner for å øke kunnskapen om bærekraft og teste ideer for tiltak som kan føre til endringer i atferd og tankesett. Tiltakene vil bli lansert i skolekantiner som allerede er i ferd med å forandre sitt mattilbud, og utvalgte skoler vil også gjennomgå et opplæringsprogram. Virkningen av disse tiltakene vil følges på langsikt, sammen med studentenes fremgang mot voksne, uavhengige liv.


Telemarksforsking leder arbeidspakken knyttet til «living lab», som Guldkorn er en del av. Guldkorn kommer inn fra produsentsiden i denne living laben. Det er planlagt tre-fire workshops 2024/2025, med diskusjoner og med utprøvning av tiltak (eller til og produkter og prototyper) som er rettet mot å fremheve bærekraftig handling blant unge forbrukere.Comments


bottom of page