top of page

Forprosjekt Smak på Østfold

Økt verdiskapning innen lokal mat og drikkesektor
Forprosjektet Smak på Østfold ble ferdigstilt i mars 2021. Forprosjektet ble ledet av prosjektleder Ida Marie Ruud Stemmedalen som prosjektleder.


Gjennom forprosjektet har vi spurt nær 100 ulike respondenter:

«Hva må til for å skape flere arbeidsplasser? Hva må til for at flere skal satse?»


Å vokse er ikke for alle. Men skal vi skape 120 nye arbeidsplasser innen lokalmat, så må flere produsenter ta steget fra hobby til profesjonell drift.


For å etablere et bredt kunnskapsgrunnlag om fremtidsmuligheter ble det gjennomført:

  1. Dybdeintervju og dialog med 40 respondenter

  2. Spørreundersøkelse, sendt til lokalmatprodusenter i Østfold i samarbeid med Norsus (tidl. Østfoldforskning), 55 respondenter svarte på hele undersøkelsen.

  3. Innhenting av kilder som relevante rapporter, avisartikler og eksisterende undersøkelser.


Hva svarte de 100? Den korte oppsummeringen, er at dette har med kvalitet, råvaretilgang, ambisjoner og økonomi å gjøre.


Den litt lengre oppsummeringen er:

  1. Lokalmatprodusenter må ta i bruk mer av den eksisterende kompetansen som foreligger.

  2. Lokalmatprodusenter må bli flinkere til å bygge team rundt seg, ingen kan alt alene.

  3. Produsenter må bli flinkere til å tenke markedskommunikasjon- fra dag 1.


Hele sluttrapporten kan leses her:

Sluttrapport forprosjekt Smak på Østfold 31.12.20
.pdf
Download PDF • 1.27MB

Prosjektleder takker respondenter for å ha gitt mye informasjon, og delt åpent og raust av sine erfaringer og betraktninger.Comments


bottom of page