top of page

Guldkorn søker Prosjektleder - Smak på Østfold 2022-2024

Vil du være med å etablere Østfold som den ledende matdestinasjonen i Norge? Guldkorn søker en engasjert og dyktig prosjektleder til å lede det viktige prosjektet Smak på Østfold, 2022-2024 som vil få høy synlighet i regionen.Med vårt frodige landskap og særlig rike jordsmonn produserer vi i Østfold noe av det beste markens grøde kan by oss. I tillegg har vi kort vei til befolkningstette markeder i inn- og utland. Med disse fortrinnene har Østfold blant de beste naturgitte vilkår for å lykkes som en ledende matregion.


Prosjektet Smak på Østfold er ambisiøst og har som hovedmål å øke verdiskapingen og sysselsettingen innenfor området lokal mat og drikke i Østfold. Prosjektet tar sikte på å skape 120 nye arbeidsplasser innen lokalmat og drikkenæringen i regionen. Prosjektet skal iverksette en serie aktiviteter, som blant annet skal gjøre lokalmatprodusenter mer kommersielle og historiene deres mer tydelige.


Som prosjektleder vil du rapportere til Guldkorn ved styret/styrets leder Reidar Kaabbel.


Ansvarsområder

Som prosjektleder er det ditt ansvar å lede prosjektet og iverksette tiltak og aktiviteter innenfor prosjektets tre ulike aktivitetsområder:

  • Vekst og kommersialisering

  • Historiefortelling

  • Nettverksarbeid

I tillegg kan det påregnes spennende utviklings – og administrasjonsarbeid.


Kvalifikasjoner

  • Høyere utdanning

  • Relevant prosjekterfaring med dokumenterte resultater


Personlige egenskaper:

Engasjert, uredd, handlingsorientert, selvgående, gjennomslagskraft og gode samarbeidsevner.


Spørsmål om stillingen kan rettes til Styrets leder Reidar Kaabbel på telefon: 99 49 94 49 eller på epost: reidar.kaabbel@valer.kommune.no


Søknad med CV sendes til Guldkorn SA ved Styret/Styrets leder Reidar Kaabbel på epost til: reidar.kaabbel@valer.kommune.no

Søknadsfrist 1. februar 2022Hva er Guldkorn?

Guldkorn arbeider med å bevisstgjøre og dyktiggjøre medlemmene, få til synliggjøring og bygge omdømme, skape gode møteplasser for kunnskap, nettverk og nyskaping på tvers av fag- og produktområder. Guldkorns medlemmer er produsenter av mat- og drikkeprodukter i vår region, opplevelsesbedrifter der lokal mat og drikke inngår, hotell, restauranter og cateringbedrifter, gode støttebedrifter som leverer emballasje og merking, alle kommunene i Østfold, Fylkeskommunen og Statsforvalteren som er med å fremme næringsutvikling på tvers av fag – og produktområder. Guldkorn er et samvirkeforetak og har om lag 80 medlemmer. Våre verdier er ekte, stolt og mangfoldige.

Comments


bottom of page