top of page

Østfold Bonde- og småbrukarlag

Østfold Bonde og småbrukarlag et et av de minste fylkeslagene i Norsk Bonde- og småbrukarlag.

Bli bedre kjent med

Østfold Bonde- og småbrukarlag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag jobber for alle som dyrker mat, men med vekt på små og mellomstore bruk, småskalaprodusenter.


Bærekraftig utvikling, matproduksjon over hele landet på norske ressurser, næringsutvikling, lokal foredling, god dyrevelferd, jordvern og levende kulturlandskap er viktige saker for Norsk Bonde- og Småbrukerlag.  Jord og matproduksjon må verdsettes, også med inntekt.


Av nybrottsarbeid og tiltak som NBS har banet vei for kan nevnes REKO-ringer i Norge og Verdiskapningsprogrammet norsk lokalmat (fra 2001). Dette har lagt grunnlaget for at norsk lokalmat har blitt en suksess i dag.

Du liker kanskje også...

bottom of page