top of page

Østfold Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Østfold Bondelag er et av 18 fylkeslag i Norges Bondelag. Vi har over 4 600 medlemmer, hvorav ca 2 100 er tilknytta landbruksrelatert virksomhet.

Bli bedre kjent med

Østfold Bondelag

Vi har også mange personlige medlemmer, som støtter opp om arbeidet bonden gjør på vegne av befolkningen i Østfold. Østfoldbøndene produserer mat, bidrar med arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien og er ofte en ressurs i lokalmiljøet på mange andre måter også. 

Ringvirkningene av å ha et levende landbruk er mange. Bondelaget jobber for bonden og bygdas beste – på alle områder!

Du liker kanskje også...

bottom of page