top of page

Østfoldkorn

Østfoldkorn SA tar imot og videreforedler korn og proteinvekster ved sine to anlegg i Halden og Sarpsborg. Østfoldkorn er eid av 500 kornprodusenter i søndre Østfold og har en sentral rolle i norsk matforsyning.

Bli bedre kjent med

Østfoldkorn

Østfoldkorn SA er et samvirkeselskap med formål å bidra til at andelseierne får best mulig resultat av sin gårdsdrift. I praksis vil det si at de jobber for at kornbonden skal få levert korn, oljefrø, erter og åkerbønner til høyest mulig verdi. I tillegg tar de imot korn fra partner Felleskjøpet Agri SA sine innenlands kornmottak for lagring og utskipning. Kundene er matmelmøller og kraftfôrfabrikker langs hele den norske kysten. 


Østfoldkorn har anlegg på Sauøya i Halden og Sandesund i Sarpsborg. Plasseringen av anleggene gjør det mulig å frakte ut korn effektivt og miljøvennlig med båt. Kombinasjonen av dyktige kornbønder, gunstig klima og godt egnet kornjord i vårt distrikt gjør at Østfoldkorn har spesielt sterkt fokus på matkorn. Østfoldkorn SA er en betydelig aktør i den norske kornbransjen. 10% av den samlede norske kornavlingen går gjennom deres anlegg.

Du liker kanskje også...

bottom of page