top of page

Fredrikstad kommune

Fredrikstad med bykjernen ved Glommas utløp og tettstedene langs «ælva» er omkranset av jordbruksarealer. Gamlebyen med byens marker vitner om en kulturhistorie med by og land hand i hand.

Bli bedre kjent med

Fredrikstad kommune

Vi ønsker å verne om verdier og tradisjoner som bidrar til sunn og god mat, produsert og foredlet lokalt.


I tillegg til å være den fjerde største jordbrukskommunen i fylket, har vi både store og små næringsmiddelbedrifter i kommunen vår.

Mye er bra i Fredrikstad, men vi kan utvikle et enda sterkere samarbeid mellom produsent og konsument om produksjon og bruk av våre landbruksprodukter. På den måten kan vi fremme landbruket i kommunen vår og bidra som stolte ambassadører for all den gode maten som produseres.


Siri Martinsen, ordfører i Fredrikstad

Du liker kanskje også...

bottom of page