Fredrikstad kommune

Fredrikstad med bykjernen ved Glommas utløp og tettstedene langs «ælva» er omkranset av jordbruksarealer. Gamlebyen med byens marker vitner om en kulturhistorie med by og land hand i hand.

Bli bedre kjent med

Fredrikstad kommune

Vi ønsker å verne om verdier og tradisjoner som bidrar til sunn og god mat, produsert og foredlet lokalt.


I tillegg til å være den fjerde største jordbrukskommunen i fylket, har vi både store og små næringsmiddelbedrifter i kommunen vår.

Mye er bra i Fredrikstad, men vi kan utvikle et enda sterkere samarbeid mellom produsent og konsument om produksjon og bruk av våre landbruksprodukter. På den måten kan vi fremme landbruket i kommunen vår og bidra som stolte ambassadører for all den gode maten som produseres.


Siri Martinsen, ordfører i Fredrikstad

Du liker kanskje også...