top of page

Hvaler kommune

På Hvaler har fiskeriet og landbruket lange tradisjoner. I tidligere år var fiske og gårdsdrift hovednæringen, som for mange øysamfunn langs kysten.

Bli bedre kjent med

Hvaler kommune

Fiskeriet på Hvaler er i stor grad konsentrert til Utgårdskilen, som er hjemmehavn for 25-30 fartøy, foredlingsbedriften Fjordfisk AS og utstyrsleverandøren Egersund Trål AS. Der er også Kalnes VGS etablert med sitt VGS tilbud innen «Blå linje» og VG2 «Fiske og Fangst». Utdanningstilbudet er svært viktig for rekrutteringen til fiskeriet, og det er også etablert et lokalt utdanningskontor for å sikre elevene praksis og læretid ombord på båt.


Landbruket på Hvaler består i dag av 17 aktive bruk med produksjon av storfe, sau, grønnsaker og annen lokalmat. De senere år er det også kommet til en satsing på frukt og bær, og landbruket er godt synlig i lokalsamfunnet.


I 2021 inngikk Hvaler kommune og Hvaler Bondelag samarbeid om «Bondelagsbua» på Skjærhalden Torg. Bakgrunnen for dette var ønsket om et fast utsalgssted av lokalmat og profilering av landbruket på Hvaler. Bondelagsbua har blitt en lokal merkevare, er selvbetjent og åpen stort sett gjennom hele året. 4-5 produsenter er aktive med omsetning av bl.a. grønnsaker, egg, honning, eple-, bær- og kjøttprodukter.

Du liker kanskje også...

bottom of page