top of page

Indre Østfold kommune

Gården som ressurs i Norges største jordbrukskommune

Indre Østfold som er Norges største jordbrukskommune målt i areal, står for en vesentlig del av landets samlede matproduksjon. Kommunen har et framoverlent landbruk med innovative og dyktige bønder.

Kontakt

474 73 419

+47

Instagram.png
Facebook.png

Bli bedre kjent med

Indre Østfold kommune

Hovedsakelig benyttes jordbruksarealet til kornproduksjon, men grovforproduksjon og beitebruk er viktige produksjoner i et miljømessig perspektiv.   Kommunens melke- og kjøttprodusenter bidrar til økt selvforsyning, og et kulturlandskap i hevd. I Indre Østfold står fjørfeproduksjonen sterkt. Flere produsenter ser nå verdien av å levere og videreforedle varer og produkter lokalt. Det er et potensiale i å øke kommunens frukt-, bær og grønnsaksproduksjon.


Landbruket bidrar med verdiskaping på flere måter. Vår sentrale beliggenhet bør gi rom for tilleggsnæringer som lokalmat, reiseliv, inn på tunet, grønn energi og utmarksnæring. Ledige landbruksbygg bør fylles med aktivitet.


Vi har gode vekstforhold og er sentralt plassert i forhold til næringsmiddelindustri og marked. Nortura, Hærland er en hjørnesteinsbedrift i kommunen sammen med en rekke andre foredlingsbedrifter. Bl.a. så leverer både Buers lompebakeri, Askim frukt- og bær, Bamsrudlåven, Holli Mølle, Odelia, Norsk Økoraps, Norsk Urkorn, Duga, Livèche - kylling og Askim sjokoladestøperi produkter over hele landet.  Og flere vil komme.


Sammen skal vi fremme det flotte landbruket i kommunen vår.

Hilsen ordfører Indre Østfold kommune  Saxe Frøshaug

Du liker kanskje også...

bottom of page