top of page

Mellom Fange Gård

Hovedproduksjonen på gården består av korn, gras, 130 vinterforede søyer og 30 ammekuer med full frem-fôring av kalver. I tillegg er det både høner, vaktler, ender og ponnier på gården. Sauene er av rasen Norsk Hvit og Norsk Pelssau. Storfedyra er i hovedsak Hereford. I tillegg er det en liten besetning av Dexter (minikyr). De har godt marmorert kjøtt.

Bli bedre kjent med

Mellom Fange Gård

Husdyrproduksjonen er lagt opp slik at alle dyrene blir sendt på beite om sommeren. Dyrene er på forskjellige beiter rundt om i Aremark. Vi benytter mange husmannsplasser med dyrka mark, som ikke lengre egner seg for dagens landbruksmaskiner. I tillegg benytter vi dyra til å holde oppe kulturlandskapet ned mot Haldenvassdraget, som går igjennom hele kommunen.

Dyrene på Mellom Fange Gård blir levert til Nortura. Vi tar igjen både skinn og kjøtt fra våre egne dyr, som vi selger direkte til de som ønsker lokalt og økologisk produserte produkter.

Selger gjennom Reko - ringen i Fredrikstad og Askim.

Du liker kanskje også...

bottom of page