top of page

Rakkestad kommune

Rakkestad er en av Norges største landbrukskommuner - det åpne, flate kulturlandskapet gir gode forutsetninger for et effektivt jordbruk.

Bli bedre kjent med

Rakkestad kommune

Rakkestad er en av kommunene som produserer mest korn av kommunene i Østfold. Kommunen har også et svært aktivt husdyrmiljø for både kjøtt, melk og egg. I tillegg til tradisjonell gårdsdrift velger flere å satse i tilleggsnæringer. Det kan være blant annet videreforedling av mat, Inn på tunet eller annen produksjon og tjenesteyting.


Vår beliggenhet midt i Østfold er gunstig i forhold til næringsmiddelindustrien og befolkningsrike områder på Østlandet. Det er et nasjonalt ønske om å øke matproduksjon i Norge – Rakkestad vil med sine aktive bønder og naturgitte forutsetninger være en viktig bidragsyter for å nå dette målet.


Hilsen

Ordfører Karoline Fjeldstad


Du liker kanskje også...

bottom of page