top of page

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Bli bedre kjent med

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren skal blant annet samarbeide med regionale aktører for å bidra til å oppnå målsettingene om nok og trygg mat, økt matmangfold og interesse for MatnasjonenNorge»


Den regionale satsingen innen landbruksbasert næringsutvikling beskrives i Regionalt bygdeutviklingsprogram for Oslo og Viken 2019-2022


Regjeringens strategi for MatnasjonenNorge

Du liker kanskje også...

bottom of page