top of page
Guldkorn_SmakPåØstfold_002 (7).jpg

Bli medlem

Guldkorn er et samarbeidsforum for hele verdikjeden innen mat og drikke i Østfold. Guldkorn skaper de gode møteplassene for kunnskap, nettverk og nyskaping på tvers av fag- og produktområder.

Vil du være med,
så heng på!

Som andelseier og medlem av Guldkorn vil du få tilgang til nettverket, du får mulighet til å aktivt delta på våre møteplasser, studieturer, matfestivaler, konferanser og messer. Guldkorn jobber aktivt med utvikling og synliggjøring av mat- og drikke fra Østfold, og det er noe du også vil dra nytte av!

Hver andel er på kr. 5000,-. Hver andel har sine fordeler når Guldkorn arrangerer aktiviteter, kurs, studieturer etc. Hvor mange andeler du vil ha bestemmer du selv ut fra størrelsen på bedrift/organisasjon. Du sparer fort opp andelsinnskuddet ved flere andeler dersom det er flere enn 1 person som er med på arrangementer. Medlemsavgiften er 20% av andelsinnskuddet årlig.

For å bli medlem, fyller du ut andelsavtalen og sender den til: Guldkorn SA, co/ Kalnes Videregående skole, 1570 Dilling, eller du kan skanne den og sende som epost til smakpaostfold@guldkorn.no

Har du spørsmål, ta kontakt med oss

Last ned andelsavtalen her

Guldkorn_SmakPåØstfold_002 (16).jpg

Gyldne muligheter
som andelseier i Guldkorn

Guldkorn kan hjelpe deg med å:

 • finne frem til de riktige hjelperne

 • være bindeledd mellom produsenter, brukere eller andre kontakter

 • veilede for prøveproduksjoner, testing og markedsføre produktene

 • benytte produktene dine i Guldkorns aktiviteter

 • bidra til at din bedrift blir synlig

 • bidra med konsulenttjenester innen mobilisering, tilrettelegging og veiledning

Guldkorns nettverk og møtearenaer bidrar til at du:

 • møter andre aktører

 • utvikler relasjoner som kan utvikle din ide og produkter

 • får formelle og uformelle møtearenaer

 • kan få hjelp til å komponere, tilvirke eller utvikle produkter

 • kan få økt kunnskap om andres råvarer og tjenester

 • kan øke andres kunnskap om dine produkter og tjenester

 • får økt mulighet til større salg og kjøp av din opplevelse eller produkt 

Markedsføring og stolthet:

Som andelsmedlem i Guldkorn er din bedrift og dine produkter eller tjenester markedsført og frontet alene eller sammen med  andre medlemmers produkter. Sammen gjør vi oss synlige og bedrer omdømmet av og stoltheten over Østfold.

Som andelsmedlem får du:

 • felles markedsføring

 • et fellesskap hvor dine produkter eller tjenester kan bli benyttet

 • tilgang på møteplasser og nettverk øker påvirkningsmulighetene på politiske miljøer og aktuelle bransjer

 • oppleve økt stolthet som produsent og tjenesteyter i eget fylke, regionalt, nasjonalt og internasjonalt

 • markedsføring på Guldkorns nettsted og kanaler i sosiale medier

 • markedsføring via messer, stands, konferanser og arrangementer

bottom of page